Categorieën
Nieuws

Bestuurswisseling in bestuur van Oogstdag Lhee, Ilse Duiven is nu preses

De stichting Oogstdag Dwingeloo heeft een nieuwe voorzitter: Jantine Huizinga heeft het stokje doorgegeven aan Ilse Duiven. Huizinga heeft veertien jaar in het bestuur gezeten.

BRON