De energietransitie: gaan we het halen? | column Eelko Huizingh

De energietransitie is dagelijks nieuws. De Nederlandse doelstelling is om in 2030 minstens 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, en in 2050 95% minder. Op energiegebied gebeurt veel en gaat veel mis. Dat roept de vraag op: gaan we het halen?

Scroll naar boven