Categorieën
RSS feeds

Er zijn nog te veel rotklassen waarin leerlingen zich zo onveilig voelen dat ze niet aan leren toekomen | opinie

Dennis Wiersma, minister van Onderwijs, lanceerde op 12 mei dit jaar een masterplan om het peil van lezen, schrijven en rekenen op scholen op te krikken. Het plan is tevens gericht tegen pesten. De Groningse hoogleraar sociologie René Veenstra juicht dat toe, maar wijst erop dat extra aandacht van school en leraar te allen tijde nodig blijft.

BRON