Categorieën
Nieuws

Geen hoogleraar Fries? It ken net. Jongfryske Mienskip eist alle correspondentie – ook mail en appjes – van de RUG

De Jongfryske Mienskip, sinds 1915 pleitbezorger voor de Friese taal en cultuur, wil de onderste steen boven hebben over het aanstellen van een hoogleraar Fries. De RUG geeft aan geen geschikte opvolger voor voormalig hoogleraar Goffe Jensma te kunnen vinden.

BRON