Categorieën
RSS feeds

Gemeente De Wolden financieel gezond, investeert miljoenen in nieuw beleid, maar houdt ook geld aan de zijlijn

Voor de komende jaren hoeft de gemeente De Wolden zich nog geen zorgen te maken over de financiën. Tot en met 2026 is er jaarlijks volop ruimte in de begroting en zijn miljoenen beschikbaar voor nieuw beleid. Dat is vooral te danken aan de positieve meicirculaire van het Rijk die voor de komende vier jaar tussen de drie en vijf miljoen voordeel oplevert.

BRON