Categorieën
Algemeen

Grondwaterput kosten en informatie

Voortaan met grondwater in plaats van drinkwater aan de slag? Spaar het milieu, én bespaar geld met een eigen waterput. Grondboorbedrijven beleven dankzij de droogte goede tijden. Ze hebben het druk met het slaan van grondwaterputten. Wie een eigen grondwaterput wil, moet rekening houden met een wachttijd.

Algemene informatie over de grondwaterput

Wat is een grondwaterput?

Een waterput of ook wel waterwinput is meestal een gegraven of geboord gat in de grond om grondwater te kunnen gebruiken. Daarnaast bestaan er waterputten die tot doel hebben hemelwater te verzamelen (regenput). Ze dienen in de eerste plaats voor de voorziening van drinkwater.

Kan een grondwaterput leeg raken?

Regenputten zijn leeg als je ze echt nodig hebt, maar een grondwaterput kan eigenlijk nooit uitgeput raken. Meestal is dat 2000 à 3.000 liter per uur, en zo kan je dan je tuin besproeien met verschillende sproeiers tegelijkertijd.

Wat kost een grondwaterput slaan?

Kosten boren waterput. De kosten voor het boren van een waterput worden bepaald door de gewenste diepte en diameter van de waterput. Daarnaast is het ook afhankelijk van de reisafstand. De minimale kosten voor het boren van een waterput zijn circa €1.500,- exclusief BTW.

Hoe diep mag ik boren voor grondwater?

Putboringen voor het gebruik van grondwater:

Deze putboring wordt ook wel filterput of boorput genoemd. Filterputboringen voor beregening en grijswatercircuit moeten niet op grote diepte geboord worden. Meestal kan er tot +- 10 m diepte geboord worden waar het grondwater voor deze toepassing gebruikt kan worden.

grondwaterput

Hoe diep moet een grondwaterput?

Hoe diep moet je een boren voor drinkbaar water. Het kan zijn dat je een put van 30 of zelfs 60 meter diep nodig hebt om goed drinkwater te krijgen. Veel hangt af van streek tot streek. Raadpleeg ook de ijzer in grondwater kaart en de diepte grondwater kaart van Nederland of België.

Kun je zelf een waterput slaan?

Tot 10 meter diepte mag je zelf een put slaan. Ga je dieper dan moet je een specialist inschakelen. Je kunt een gat maken met een boor of met een waterlans. Vraag wel aan het Waterschap of je een vergunning nodig is of dat er alleen een meld plicht is.

De diepte van de put

De diepte is afhankelijk van:
– Van de grondsoort waarin de put geplaatst wordt. Bij fijn zand moet je dieper, en bij grof grind hoef je minder diep.
– Hoeveel water moet de put uiteindelijk geven, 3 tot 4 kuub, of meer dan 10 kuub per uur.
– Ook is de hoogte van de waterstand in combinatie met de andere factoren bepalend voor de diepte van de put
– Ooit is het verstandiger om op een bepaalde diepte te stoppen omdat je anders ijzerhoudend water krijgt ( roestwater )

Boren en afdichten grondwaterput

Wil je een put boren? Of heb je een put die niet meer gebruikt wordt of die niet meer geschikt is voor het onttrekken van grondwater? Dan moet je aan bepaalde regels voldoen.

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen.

Mag je zelf grondwater oppompen?

In principe mag je in grote delen van Nederland zelf grondwater oppompen. Maar om een pompsysteem aan te leggen moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De overheid en de drinkwaterbedrijven staan er trouwens niet om te springen dat we dit massaal gaan doen. Het kan namelijk ongewenste effecten hebben op de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Eigen waterput – grondwater – puntstuk slaan

Pomp grondwater op in je eigen waterput en laat een puntstuk slaan
Sproeien met dompelpomp/Eigen sproeiinstallatie
Waterputten zijn op dit moment booming. Na de laatste droge en hete zomer denken veel mensen na over een duurzame oplossing voor het watertekort in de tuin.

Duurzaam

De pomp kun je aansluiten op het elektriciteitsnet. Maar heb je zonne-panelen dan kun je de energie hiervan prima gebruiken voor de stroom van je pomp.

Zelf Bron Slaan

Er zijn twee manieren om een waterput te slaan of maken. Maar wat heb je allemaal nodig om een waterput te slaan:

– Grondboor om gat te boren of een waterlans.
– PVC buis die in het gat geschoven word zodat het gat niet kan instroten.
– Aanzuigslag/buis
– Terugslagklep/voetklep inclusief filter
– Bronpomp
Voor een waterput moet meestal toch wel een gat geslagen worden tussen de 7 en 10 meter diep, soms nog veel dieper en dat is moeilijk zelf te doen. Vaak heb je de juiste materialen niet en deze moeten aangeschaft worden of je moet zelf een constructie maken die instaat is om tot deze diepte te boren.

Een grondwaterput slaan dieper dan 10 meter moet altijd door een specialistisch bedrijf worden uitgevoerd dat over de juiste licenties en certificaten beschikt. Het pulsboren naar een waterbron gebeurt met machines die door een expert bestuurd en behandeld moeten worden. Tegenwoordig wordt er gebruikgemaakt van hydraulisch aangedreven pulsboor installaties. Met een hydraulische boor kan in alle ondergronden gemakkelijk geboord worden. Er wordt een monster genomen van de verschillende grondlagen om te zien waar de laag zich bevindt die het water voert. Zodra het pulsboorgat de juiste diepte heeft, wordt er een buis en een specifeke bronfilter geplaatst. Alle gebruikte materialen zijn van zeer sterke kwaliteit om bestand te zijn tegen de hoge druk in de grond.

Diverse wtenswaardigheden over grondwaterputten

Beregening met grondwater.

Waterput slaan, puls, grondwaterbron. Verschillende benamingen voor een manier om grondwater te onttrekken om uw tuin te kunnen besproeien.

Wanneer u van een grondwaterput bent voorzien, bent u zeker van een duurzame besproeiing van uw tuin.

Wat is een grondwaterbron?

Bij het plaatsen van een grondwaterbron gaat er een PVC buis in uw tuin de grond in tot een diepte voor voldoende grondwater. Deze buis is voorzien van een filter die het water filtert en ontdoet van zand . Een waterpomp zal vanuit deze buis het grondwater omhoogpompen. Op deze manier kunt u uw tuin duurzaam sproeien. Het grondwater wordt licht gefilterd maar is niet geschikt om te drinken.
Als het grondwater zich vlak onder de aardoppervlakte bevindt, wat meestal het geval is in vochtige omgevingen, is het grondwaterpeil door vrij eenvoudig graafwerk gemakkelijk te bereiken. De gegraven put wordt dan meestal ook ingesloten door bakstenen, zodat het gegraven gat over de hele lengte van de put smal kan blijven en ook niet instort als de grond zelf vochtiger wordt en dus minder vast. Zo’n put noemt men een welput. Meestal zijn ze een paar meter diep. Anno 2010 worden, gedreven door sterk stijgende energieprijzen en de duurzaamheidsgedachte, putten geslagen voor warmte- en koudeopslag ten behoeve van verwarming en koeling van gebouwen via een warmtepomp.
Een grondwaterput kan problemen geven als er sprake is van een bijzondere situatie.
Door de aanwezigheid van omliggende heuvels waarin het grondwater hoog staat komt het grond–
water vanzelf naar boven. Slecht doorlatende bodemlagen van leem en klei voorkomenechter dat dit overal gebeurt. De slecht- of niet doorlaatbare grondlaag vormt als het ware een deksel bovenop het grondwater. Als er een gat in die grondlaag ontstaat, zorgt de druk van het grondwater ervoor dat het water naar boven wordt gestuwd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er een grondwaterput wordt geslagen.

Voordelen beregening

Tijdbesparing en gemak
Grote wateropbrengst met hoge druk
Geen drinkwaterverbruik, dus kostenbesparing
Optimale verzorging van de beplanting
Milieuvriendelijk
Automatische bediening mogelijk
Alle leidingen ondergronds
Waardeverhoging van huis en tuin
Geen vergunning nodig

Ook zochten bezoekers op:

waterput slaan noord-holland
waterput slaan apeldoorn
grondwaterput zelf boren
waterput slaan zuid holland
grondwaterputten limburg
waterput slaan vergunning gelderland
waterput slaan eindhoven
waterput laten slaan

BRON