Categorieën
RSS feeds

Het is onverteerbaar dat de enige hoogleraar Fries in Nederland met emeritaat gaat en er geen gepaste opvolger is | opinie

Met het vertrek van Goffe Jensma is de RUG de enige hoogleraar Fries in Nederland kwijt. Onbegrijpelijk, stelt Janette Bosma. Volgens haar het zoveelste bewijs dat dingen van waarde weerloos zijn in een neoliberale wereld.

BRON