Horoscoop met een knipoog: welke boom ben jij?

We wéten wel dat ze niet echt wetenschappelijk onderbouwd zijn. Toch lezen we vaak alsnog bij wie we zogenaamd goed passen of wat de zomer voor ons in petto heeft. Waar komt die aantrekkingskracht voor horoscopen vandaan?

Je ziet ze veelvuldig voorbijkomen in tijdschriften en op Instagram: horoscopen zijn geliefd. Wat mensen er zo in aantrekt? Volgens Annemarie Foppen, docent aan de faculteit Religie en Theologie bij de VU in Amsterdam, past het in het rijtje zelfevaluatie, meditatie en yoga, vertelde ze in een interview met RTL Nieuws.

Daarnaast sluit het aan bij de zoektocht naar richting en zingeving van veel mensen. “Astrologie kan je helpen je leven in een groter verhaal te plaatsen. Zeker bij grote gebeurtenissen kunnen mensen daar behoefte aan hebben.” Al is het, vult de psycholoog aan, ook een vorm van entertainment.

Bij Flow zijn we niet zo van de horoscopen, maar deze Keltische boomhoroscoop vinden we dan wel weer geinig. Welke boom ben jij?

Boomhoroscoop (met een knipoog)

De oude Kelten geloofden er heilig in: een horoscoop gebaseerd op de bloeiperiode van bomen. Ben je een trouwe cipres of de aantrekkelijke den?

Spar (2 t/m 11 jan en 5 t/m 14 juli)
De spar is van het geheimzinnige soort: niet erg praatgraag en terughoudend in gezelschap. Toch valt de spar op door een koele uitstraling en een opmerkelijke waardigheid. Deze solist neigt er tegelijkertijd toe zich te veel aan te passen. Daardoor voelt de spar zich in een groep vaak alleen. Het is een intelligent persoon, die humeurig en egoïstisch kan zijn en vaak teleurgesteld raakt in de liefde. Duikt de grote liefde toch op, dan is de spar echter hartstochtelijk en trouw.

Iep (12 t/m 24 jan en 15 t/m 25 juli)
De Iep is beeldschoon, bescheiden, rustig en beheerst en wint daardoor snel aan vertrouwen. Iepen nemen graag de leiding, zijn eigenwijs en stellen hoge eisen. Wie een fout maakt, krijg dat tot in den treure te horen maar uiteindelijk volgt vergiffenis, want de iep gelooft in het goede van de mens. Zonderlinge figuren vallen in de smaak, de iep is zelf immers ook wars van massagedrag. De iep neemt familieverplichtingen zeer serieus en is eerlijk en trouw in de liefde.

Cipres (25 jan t/m 3 feb en 26 juli t/m 4 aug)
De sterke, trouwe, intelligente cipres heeft het talent om onder alle omstandigheden gelukkig en optimistisch te zijn. Het is iemand die eeuwig relativeert en zich niet snel uit het wind laat slaan. Dat kan soms ernstige vormen aannemen: als de cipres iets in het hoofd heeft, móét en zál het worden uitgevoerd. Privé doet niet onder voor werk: alleen zijn is niks voor cipressen, die onverzadigbaar zijn in de liefde.

Populier (4 t/m 8 feb, 1 t/m 14 mei en 5 t/m 13 aug)
De populier staat graag in de spotlights maar is tevens heel onzeker. Een aangename, stabiele omgeving is meer dan welkom, deze persoon zal niet snel van baan wisselen en is niet gediend van verrassingen. Vrienden kunnen altijd aankloppen (wel eerst even bellen, zodat de populier zich erop kan instellen), maar geliefden sluiten soms op het probleem van een pessimistische populier die zich wat afhankelijk opstelt. Carrière technisch ziet het er rooskleurig uit want de populier is rijk aan organisatietalent.

Ceder (9 t/m 18 feb en 14 aug t/m 23 aug)
Een machtige boom met zeldzame schoonheid: niet voor niets is de ceder zelfverzekerd en trouw aan zichzelf. Verder is er sprake van vlijt, vele talenten en een tomeloze energie. Tegenslagen worden grif overwonnen en daarnaast is de besluitvaardige ceder geboren voor het leiderschap. Gelukkig kent de ceder ook minpunten, zoals de neiging op anderen neer te kijken en een bijzonder kieskeurige houding waar het om een partner gaat. Niet zelden wacht dit slag boom een leven lang op De Grote Liefde.

Den (19 t/m 28 feb en 24 aug t/m 2 sept)
De den is aantrekkelijk, maar is zich daar ook terdege van bewust. Moedig en onbevangen gaan dennen in de weer om te krijgen waar ze recht op hebben: het beste van het beste. Dan kan er natuurlijk wel eens een teleurstelling op de loer liggen. Zo raakt een den snel in, maar ook weer uit vuur en vlam en werken tegenslagen nogal op het gemoed. Maar eind goed al goed. Het lukt de den altijd om weer op te krabbelen en door te stomen naar de top.

Treurwilg (1 t/m 10 maart en 3 t/m 12 sept)
Het viel te verwachten: de treurwilg is aan stemmingen onderhevig. Dat heeft te maken met de tweespalt die het teken kenmerkt: er schuilt een gevoelige dromer in, maar ook een onrustig, wisselvallig persoon. Treurwilgen voelen zich vaak miskend, wat niet bevorderlijk is voor hun liefdesleven. Toch zijn er ook lichtzinnige kantjes te bespeuren. De treurwilg is gek op kleding, mooie meubels, exclusieve reizen en komt daar graag voor uit. Het is een intuïtief type dat dingen haarfijn aanvoelt, goudeerlijk en bereid een moeilijke weg te gaan als dat nodig is.

Linde (11 t/m 20 maart en 13 t/m 22 sept)
De linde is intelligent en heeft ongekende talenten. Die talenten ook benutten is een tweede, want aan uithoudingsvermogen ontbreekt het de linde nogal eens. Toch dromen ze van welvaart en doelen die moeilijk te realiseren zijn. En daar loopt het spaak. De linde kan gaan jammeren en klagen, of zich aansluiten bij een religie. Die soelaas moet bieden. Pas bij het ouder worden vindt de linde meer rust en geluk. Die fase komt absoluut, want de linde is in de basis zacht, toegeeflijk en goed voor alle geliefde mensen uit de omgeving.

Eik (21 maart)
Onzekerheid komt niet voor in het woordenboek van de eik, die krachtig en moedig is. De eik kent geen problemen maar uitdagingen. Tolerantie, gastvrijheid en fatsoen staan hoog in het vaandel mits mensen zich niet te veel met de eik bemoeien. Loom op het strand liggen is niks voor de praktische doener die graag op intuïtie vaart. In de liefde is dat laatste niet altijd verstandig: een eik wordt om de haverklap verliefd en denkt steeds weer de ware liefde te hebben gevonden.

Olijfboom (23 sept)
Het ideaal van de rustige, intelligente olijfboom is omringd te worden door boeken en wijze mensen. Bij het zien van agressie en geweld maken olijfbomen, die floreren bij zon en liefde, meteen rechtsomkeert. Zelf zijn ze vrolijk van gemoed, discreet en hebben ze een groot inlevingsvermogen. Mocht de wederhelft behoefte hebben aan meer vrijheid, dan legt de olijfboom zich daarbij neer. Want jaloers zijn staat dit type zich niet toe.

Hazelaar (22 t/m 31 maart en 24 sept t/m 3 okt)
De hazelaar is een onopvallend type, maar weet desondanks aardig invloed uit te oefenen (lees: te manipuleren). Dat gebeurt echter niet uit eigenbelang, we hebben hier immers te maken met een hartstochtelijk strijder voor de medemens. Hazelaars zijn constant op zoek naar nieuwe ervaringen: een conservatieve levensgezel is dan ook allesbehalve geschikt. Liever gaat de hazelaar voor een ongewone partner, ook al gaat het liefdesleven daardoor niet over rozen.

Lijsterbes (1 t/m 10 april en 4 t/m 13 okt)
De fijngevoelige uitstraling werkt misleidend, want de lijsterbes is volhardend, sterk en levenslustig, ook als de boel niet van een leien dakje gaat. Een geboren wereldverbeteraar die alles analyseert en graag het goede voorbeeld geeft. Eisen stellen lijsterbessen ook. Wie hen te kort doet, komt op de zwarte lijst en als partners hun liefde niet beantwoorden, worden ze zonder pardon ingeruild.

Esdoorn (11 t/m 20 april en 14 t/m 23 okt)
Soms schuchter, maar heel fantasierijk en origineel: esdoorns zijn regelrechte persoonlijkheden. Vinden ze zelf trouwens ook. Ze staan graag in het middelpunt en worden, als het even kan, voortdurend gevleid. De esdoorn heeft een uitmuntend geheugen en is hyperintelligent, maar lijdt aan velerlei complexen. Daarentegen: een veelzijdig en interessant bestaan is ook niet weg.

Notenboom (21 t/m 30 april en 24 okt t/m 11 nov)
Echt sympathiek zijn ze niet, notenbomen, maar ze genieten een groot gezag. Tegenover de egoïstische, agressieve en ontoegeeflijke trekjes staat dan ook een aantal eigenschappen waar je mee thuis kunt komen. De notenboom is edel, een geniaal strateeg en intellectueel breed geïnteresseerd. Aan vlijt en ambitie ontbreekt het niet en in de liefde is de notenboom hartstochtelijk, zij het een tikje jaloers. Voordeel: de notenboom kan na jaren nog verrassend uit de hoek komen.

Kastanje (15 t/m 24 mei en 12 t/m 21 nov)
Eigenlijk is er weinig op de kastanje aan te merken. Kwaliteiten volop: onalledaags mooi, innemend, rechtvaardig, geïnteresseerd, diplomatiek, doet alles voor de familie, strijdbaar indien nodig. Als we dan toch een paar minpuntjes moeten noemen, kunnen kastanjes soms wat lichtgeraakt zijn en berekenend in de liefde (beide vanwege onzekerheid). Maar is de prins of prinses eenmaal in beeld, dan geeft de kastanje zich helemaal.

Es (25 mei t/m 3 juni en 22 nov t/m 1 dec)
Bekoorlijk, impulsief en eager: dat zijn drie typeringen voor de es. Hoog gestelde doelen worden vaak spelenderwijs bereikt, en vervolgens is er ruimte om anderen vooruit te helpen. Kritiek van buitenaf deert niet, want de soms wat egoïstische es vertrouwt op eigen inzicht, houdt van het ongewone en is niet gevoelig voor wat de massa denkt. Een eeuwige optimist is het ook, behalve in de liefde: daar is de es voorzichtig en wint ratio van het gevoel.

Haagbeuk (4 t/m 13 juni en 2 t/m 11 dec)
Deze mooie, elegante boom lijkt gedisciplineerd en beheerst, maar diep van binnen is er het verlangen naar warmte, romantiek en bewondering. De haagbeuk accepteert eerder onrecht dan de confrontatie aan te gaan, is vergevingsgezind en past zich non-stop aan. In de liefde knaagt een stille ontevredenheid: haagbeuken worden dan ook eerder bemind dan dat ze zelf beminnen.

Vijgenboom (14 t/m 23 juni en 12 t/m 21 dec)
De vijgenboom omringt zich met alle mogelijke liefde. Familie wordt trouw onderhouden en vrienden zijn voor het leven. Of ze moeten onenigheid veroorzaken, want de eigenzinnige vijg duldt geen tegenspraak. Extreem rechtvaardig zijn ze dan weer wel, soms hebben ze het gevoel het leed van de wereld te dragen. Door zich nu en dan volledig af te zonderen, blijven ze op de been.

Berk (24 juni)
De berk is voorbeeldig: sympathiek, bescheiden, intelligent en elegant. Nooit zul je een berk betrappen op opschepperij, overdadig eten of drinken of bulderend lachen. Berken houden van de natuur, van rustig werken, van duurzame relaties. Dat klinkt misschien weinig opwindend allemaal maar bij een berk weet je wat je kunt verwachten: een rustig, tevreden en gelukkig leven.

Beuk (22 december)
Goed georganiseerd, spaarzaam, neemt geen onnodig risico: de verstandige beuk is de gedroomde leidinggevende. In de liefde is het niet de meest spannende partij maar er valt zeker prettig mee te leven. Comfort is wel een voorwaarde: de beuk is materialistisch, op uiterlijk gericht en streeft naar rijkdom en geluk.

Appelboom (25 juni t/m 4 juli en 23 dec t/m 1 jan)
Appelbomen zijn altijd in voor een flirt en hebben daarbij gegarandeerd succes. Zelfs op hoge leeftijd weten ze het andere geslacht nog te charmeren: een talent dat voortkomt uit de oneindige wens lief te hebben en liefgehad te worden. Gul zijn ze ook, behulpzaam tolerant en open. Langetermijnplannen hoeven niet worden gemaakt, want de zorgeloze filosoof denkt alleen aan de dag van morgen. Kortom: met een appelboom hoef je je niet te vervelen.

Meer lezen

Met deze apps kun je sterrenkijken.
Florerende planten en dieren: dit gaat er goed in de natuur.
Fiets- en wandelroutes langs bijzondere bomen.

Tekst Maaike Beekers  Fotografie VISUALSPECTRUM/Stocksy  Illustratie Hadas Hayun
Gepubliceerd op 12 juli 2023

Scroll naar boven