Meer subsidie voor culturele instellingen in de regio

De komende vier jaar gaat er meer subsidie naar regionale culturele instellingen, blijkt uit het advies van de Raad voor Cultuur. 54 culturele instellingen buiten de Randstad krijgen een plek in de zogeheten culturele basisinfrastructuur, de bis, waarin de subsidieverlening aan culturele instellingen voor vier jaar wordt vastgelegd.

De raad brengt dit advies over aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op Prinsjesdag maakt de minister bekend welke instellingen op basis van dit raadsadvies subsidie krijgen. Meestal wordt dit advies overgenomen.

In totaal is er 250 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Met deze subsidie kunnen culturele instellingen vanaf 2025 voorstellingen, concerten, festivals en tentoonstellingen organiseren.

Begin februari kreeg de raad 181 aanvragen van culturele instellingen verspreid over heel Nederland, 115 krijgen een subsidie. Daar zitten ook nieuwkomers bij zoals festival Explore the North in Friesland en jeugdpodiumkunsten De Horde in Gelderland.

Versmelting kunstvormen

Opvallend is dat in veel aanvragen sprake is van versmelting van verschillende kunstvormen. Zo wordt proza gecombineerd met muziek en dans. “Instellingen zoeken de grenzen van hun genre op en stappen daaroverheen door samenwerkingen aan te gaan met andere kunstvormen. Dit leidt ertoe dat interdisciplinariteit meer ruimte krijgt binnen het bestaande aanbod”, schrijft de Raad voor Cultuur.

Er zijn ook culturele instellingen die voorheen subsidie kregen, maar nu buiten de boot vallen, zoals het Groninger Museum. Wat het mislopen van subsidie voor het museum betekent, is nog niet bekend.

Subsidie eerlijker verdelen

De Raad voor Cultuur pleitte eerder al voor een eerlijker verdeling van subsidies over de regio’s. En over één Rijksfonds waaruit alle subsidies worden verdeeld. Nu wordt ongeveer 500 miljoen euro aan subsidies verdeeld via onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en via de zes Rijkscultuurfondsen, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkusten, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds.

Daarnaast hebben gemeenten en provincies hun eigen cultuurbeleid. Vier jaar geleden ging bijna 80 procent van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar kunstgroepen in de Randstad, wat tot veel kritiek vanuit de regio’s leidde.

De Raad voor Cultuur zegt deze weg al in te zijn geslagen: van alle goedgekeurde aanvragen, komt 46 procent van culturele instellingen uit de regio.

Scroll naar boven