Pseudo Epilepsie oorzaak en betekenis | PNEA

PNEA lijken op epileptische aanvallen, maar zijn het niet. Ze ontstaan door psychische factoren, zoals onbewuste emoties. Een andere afkorting voor deze aanval is PNES (Psychogenic Non-Epileptic Seizure). De behandeling bij PNEA bestaat meestal uit gesprekken en therapie. Oorzaak: onbewuste emoties

Psychogene niet-epileptische aanvallen

Psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA), ook bekend als psychogene pseudo-epileptische aanvallen (PPEA), zijn aanvallen die lijken op epileptische aanvallen, maar zonder de karakteristieke elektrische ontladingen die wel bij epilepsie horen. PNEA staat ook bekend onder de Engelse afkorting PNES (psychogenic non-epileptic seizures).

Aanvallen worden niet altijd veroorzaakt door epilepsie. Soms lijken aanvallen erg op epilepsie, maar hebben ze een andere oorzaak. Deze aanvallen heten ‘psychogene niet-epileptische aanvallen’, afgekort PNEA. Epilepsie en PNEA kunnen ook samen voorkomen.

PNEA komt veel voor: het is een serieus signaal dat er iets aan de hand is. Het gaat vaak om dingen waar mensen zich niet van bewust zijn. Het is zeer belangrijk dat dit signaal serieus wordt genomen en verder wordt onderzocht.

Welke aanvallen lijken epileptisch maar zijn het niet?

Er zijn aanvallen die lijken op een epileptische aanval, maar die niet veroorzaakt worden door epileptische activiteit. Ze hebben dus een andere oorzaak.
Enkele voorbeelden:

fladderende bewegingen
benigne neonatale slaapmyoclonieën.
‘apparent live threatening event’ (ALTE)
Fejermansyndroom
voedingsgerelateerde verschijnselen
Sandifersyndroom
‘breath holding spells’ (BHS)
Aanvallen met blauwverkleuring of ‘blue spells’
Aanvallen met bleekheid of ‘white spells’
zelfstimulatie-aanvallen
tics
wegraking of syncope
psychogene pseudo-epileptische aanvallen

Patiënten die zijn opgenomen in een instelling voor epilepsie, hebben hogere scores voor persoonlijkheidsstoornissen dan gezonde personen. Dit geldt met name voor patiënten met epilepsie en voor patiënten met een combinatie van epilepsie en psychogene pseudo-epileptische aanvallen.

Epileptische en pseudo–epileptische aanvallen

Epilepsie is een verzamelnaam voor symptomen die duiden op een functiestoornis van de hersenen, uiterlijk gekenmerkt door het voorkomen van aanvallen. Een epileptische aanval is de manifestatie van een verstoring van het evenwicht van de hersenactiviteit, veroorzaakt door een overmatige en gelijktijdige ontlading van een groep hersencellen. Aan deze stoornis ligt veelal een predispositie of hersenbeschadiging ten grondslag, waardoor het evenwicht tussen remmende en prikkelende impulsen in de hersenen verstoord is (Meinardi, 1985).

Kun je epilepsie krijgen van stress?

Een aanval kan komen door spanning, stress en slaaptekort. Meestal is er geen duidelijke aanleiding. Het is niet mogelijk om na één aanval te zeggen of u epilepsie heeft. Vraag de mensen in uw omgeving goed op te letten als u weer een aanval krijgt.

Wat is een Spanningsaanval?

PNEA zijn aanvallen die lijken op epilepsie maar worden veroorzaakt door psychische spanningen. Of een aanval epileptisch is of niet, kan een neuroloog zien aan de verschijnselen tijdens de aanval. De neuroloog werkt hiervoor met een video-monitor in combinatie met een EEG.

Gerelateerde zoekopdrachten

pseudo epilepsie volwassenen
emotionele spanningsaanvallen
pnea en werken
pnea kind
hoe ziet een pnea eruit
pnea en autisme
pnea ervaringen
verschil pnea en epilepsie

Scroll naar boven