Psycho-educatie inzicht

Wikipedia geeft o.a. als definitie:

“Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening aan mensen met een langdurige beperking of handicap. Ze verwijst naar een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking.”

Om meer inzicht te krijgen in de oorsprong en basisprincipes van psycho-educatie kun je op die site meer te weten komen. Hier wordt het echter wat formeel beschreven. Op een andere wijze benadert Psycholoog.nl de term psycho-educatie:

“Tijdens psycho-educatie geeft een psycholoog je voorlichting en advies met betrekking tot je psychische klachten.”

Op deze site wordt onder meer uitgelegd waarom psycho-educatie nodig is en dat het kan helpen bij stoornissen als:

 • Bipolaire stoornis
 • Depressie
 • Beginnende dementie
 • Autisme
 • ADHD
 • Eetstoornissen
 • Trauma

Psycho-educatie als werkwijze werd voor het eerst in het begin van de jaren vijftig in Canada vermeld. Toen sloeg de term nog meer op opvoeding dan op de hedendaagse betekenis. De term ontstond in een centrum dat onderwijzers begeleidde bij het heropvoedingsproces van jongeren met gedragsmoeilijkheden die ook misdrijven hadden begaan

Andere onderwerpen waar ook naar gezocht werd zijn:

 • psycho-educatie op school
 • psycho-educatie voorbeeld
 • psycho-educatie vergoeding
 • psycho-educatie autisme
 • psycho-educatie schizofrenie
 • psycho-educatie onderwerpen
Scroll naar boven