Categorieën
RSS feeds

RUG werkt aan tussenoplossing voor vacante leerstoel Fries: ‘Wij hebben het Fries hoog in het vaandel, al wordt dat helaas betwijfeld’

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt naar verwachting begin volgend jaar met een concreet plan om de vacante leerstoel Fries te compenseren. Daarbij zal samenwerking met de Fryske Akademy en NHL Stenden worden geïntensiveerd.

BRON