Van wie zijn we eigenlijk? Van niemand behalve van onszelf? | column René Diekstra

In de geschriften van de beroemde Griekse wijsgeer Plato komt een dialoog voor tussen de nog beroemdere wijsgeer Socrates en een vriend, Crito genaamd.

Scroll naar boven