Categorieën
RSS feeds

Verstoring vogels aan Waddendijk reëel bij nieuw windpark Eemshaven-West, milieueffectrapport onderschat gevolgen voor vogelsoorten

Als het nieuwe windpark Eemshaven-West er daadwerkelijk komt, is het risico op verstoring van vogels aan de Waddendijk reëel. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport onderschat de gevolgen van het windpark.

BRON