Hoogte boete belediging ambtenaar in functie

Ben je een keer in een situatie gekomen waar je een ambtenaar in functie hebt beledigt? Meestal is dat het geval bij een agent. Of ben je gewoon benieuwd wat een ander voor boete krijgt in dat geval, dan is er niet een eenduidig antwoord, helaas. De hoogte van de boete kan namelijk varieren. Afhankelijk van de belediging kan een geldboete worden bepaald door een rechter. Soms is het niet duidelijk of het een belediging was, en moet onderzoek uitwijzen of er een proces verbaal gemaakt mocht worden in de betreffende situatie.

Ook kan een proces verbaal met boete worden aangevochten, en dan moet blijken of het bedrag kwijtgescholden wordt of dat er wellicht een bedrag bovenop gelegd wordt, al dan niet inclusief proceskosten.

  • Meestal lag een boete voor het belediging van een ambtenaar in functie tussen de 200 en 600 euro. tegenwoordig ligt dat meer in de richting van 500 en 1000 euro

Op het forum bij eerstehulpbijrecht.nl wordt gesproken over:

  • “Het huidige nummer van het maandblad Onze Taal, nummer 7/8-2012, besteedt aandacht aan de vraag of men een agent een mierenneuker mag noemen (blz. 215). Dat is soortgelijke problematiek.
    De door de officier van justitie geëiste boete bedroeg in dat geval 220 euro.”

In een document van NRC staat ook:

  • “Tegenwoordig kan de belediger van een agent rekenen op een transactievoorstel of boete van maar liefst € 650.”

Op Fok Forum wordt zelfs gesproken van:

  • Sanctie eenvoudige belediging agent. 800 Euro.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven