Politieke partijen vragen College van Gedeputeerde Staten van Groningen om betere bescherming Waddenzee

Het speelt al jaren, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot het probleem is: de lozingen van afvalwater op de Waddenzee. Uit een brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat zo’n zestig bedrijven in het waddengebied een vergunning hebben om in dit kwetsbare natuurgebied afvalstoffen te lozen.

Scroll naar boven